Familjehem

Det finns många anledningar till att välja att ställa upp som jour- eller familjehem. Ordet familjehem är en term som används när man talar om ett barn som har, eller kommer att bli placerad i ett annat hem än det biologiska. Ett familjehem kan vara ett grupphem, men det kan också vara ett mer privat hem eller hos fosterföräldrar.

För alla mäniskor som ställer upp som familjhem utgår en ersättning som hjälper de eventuella fosterföräldrarna att ta hand om barnet.

Varför bli familjehem?

När man har tagit på sig ansvaret och blivit ett familjehem är den huvudsakliga uppgiften att ta hand om barnets vardagliga behov och se till att ta alla de viktiga, men även juridiska beslut som rör barnet i fråga.

Om möjligheten att undvika familjhem finns, är detta självklart en fördel för barnet. Det kan vara mor- eller farföräldrar som har möjlighet att ta hand om barnet och då behöver heller inga myndigheter användas.

När behövs familjehem eller fosterföräldrar?

Det finns flera olika situationer som kan göra så att ett barn behöver hamna hos en fosterfamilj. Det kan vara så att man mår dåligt hemma eller att situationen där inte är hållbar eller uppfyller det behov som barnet har.

Har man kommit ensam till ett land utan familj eller släktingarna kan det vara svårt att veta hur man ska integrera och växa in i samhället. Ett familjehem kan hjälpa barnet med detta och se till att barnet känner samhörighet.

http://www.gryning.se/bli-jour-eller-familjehem/ kan du som önskar läsa mer om vad det går ut på att bli familjehem och vad som krävs.