Om patentskydd

Patent, även kallat bruksmönster betyder att man som upphovsman eller innehavare har full ensamrätt till sin lösning eller uppfinning. Det kan exempelvis avse en teknisk lösning av ett eller flera problem där innehavaren är den enda som får tillverka och sälja uppfinningen. Om någon annan skulle vilja sälja lösningen måste ett tillstånd ges från innehavaren.

För att vara berättigad ett patentskydd behöver lösningen antingen vara helt ny och färsk eller markant skilja sig från andra lösningar. Uppfinningen bör dessutom vara av teknisk art och stå för en lösning på ett problem.

Patentansökan
När man har en idé eller en lösning är det viktigt att inte diskutera detta offentligt eller med personer utan tystnadsplikt. Detta får göras först efter att ansökan lämnats in. Själva ansökan lämnas vid Patent- och registreringsverket (PRV) där den undersöks och utreds. Man kan också välja att sända in ansökan till Europaverket (EPO). Går ansökan igenom blir patentskyddet godkänt både i Sverige och i övriga Europa.

Mer om patentskydd
Genom att ta hjälp av en byrå blir det enklare att göra en patentansökan. Man kan dels få hjälp med en omfattande bedömning där byrån exempelvis ser över möjligheten till skydd och utarbetar patentstrategier. Det är också viktigt att ansökan är formulerad på ett korrekt och utarbetat sätt för att få det allra bästa skyddet, något en byrå kan se över. Även föreningar som Svenska patentombudsföreningen (SPOF) kan vara bra att ha kontakt med vid frågor som berör regler och bestämmelser för patentansökningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *